Om Minnefondet

 

Ånuns familie opprettet minnefondet, en privat stiftelse i 1991. Arbeidet kom fullt i gang i 1992. Stiftelsen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og er lokalisert i Oslo.

Historikk

De årlige rentene av kapitalen har i alle år utgjort hovedgunnlaget for tildelingen  av prisene. Ånuns besteforeldre, Unn og Magnus Lund, i Sandefjord, støttet trofast med store beløp  så lenge de levde, og de har også mye av æren for at arbeidet har vært mulig. For dem var det en stor berikelse å støtte de mange fantastiske prismottakerne som kunne videreføre Ånuns idealer.

Alt arbeidet med Stiftelsen har vært og er frivillig. Ånuns mor, Ragne Birte Lund, har vært familiens representant i styret og ledet arbeidet.  Fra starten av stilte Vassbonn Skole i Oppegård der Ånun var elev, med rektor i  spissen, generøst opp som sekretariat.  Ordningen varte i mer enn 20 år frem til 2015. En stor takk rettes for dette spesielt til mangeårig rektor Karin Solerød Sørensen og administrasjonen på skolen. Også Oppegård Kulturskole ved Berit Bull Hansen, som var Ånuns piano- og blokkfløytelærer, og Ingrid Aasta Risdal  gjorde i alle disse årene en uvurdelig frivillig innsats i styrearbeidet.  Norges Redd Barna ved Tove Haugberg, var også aktivt med i styrearbeidet som i en del år omfattet mindre prosjekter for lokalt oppvekst og holdningsskapende miljø.

Ny epoke

Stiftelsens økende landsomfattende karakter og mer og mer fokus på musikkfeltet gjorde det imidlertid naturlig å trekke nye krefter med i styret og organiseringen.  En ny epoke ble innledet i 2015 da tidligere prismottakere med deres faglige tyngde trådte inn i styret.  Ingeborg Christophersen og Joachim Knoph gjør med stor entusiasme et arbeid av høy kvalitet. Også andre tidligere mottakere blir uformelt konsultert i vurderingsarbeidet. Styret rådfører seg dessuten med eksperter på de ulike kunstneriske områder, men legger også til grunn en bredere og helhetlig vurdering av søkerne med vekt på selvbiografi, verdiorientering, motivasjon, kunstnerisk nivå og formidling. Den enkeltes evne til å være inspirator i et miljø med andre barn og unge tillegges også vekt. I særskilte tilfeller der en kandidat viser skapende evner på flere områder, kan styret tildele en større pris til en enkelt søker.

I flere år har styret hatt gleden av å ha flere prismottakere som programledere for prisutdelingene. Først ute var Ingrid Røynesdal og flere har fulgt etter. Mange har også opp gjennom årene hatt gjesteopptredener på  de årlige prisutdelingene og har vært med å veve sammen “Ånun familien” som også er Minnefondets varemerke med unge utøvende musikere og kunstneriske talenter og et personlig engasjement fra Ånuns familie.

I 2015 var flere med på den fantastiske minnekonserten i Gamle Oppgård Kirke for Ånun på 25 års dagen etter skiheisulykken i Sveits.

Foto nedenfor fra prisutdelingen på Barratt Due til Sonoko Miriam Welde og Olga Jørgensen.