Utlysning og hvordan å søke

Øvre aldersgrense for å søke er 15 år.

Det anbefales å bruke tid på å utarbeide søknaden og følge anvisningene i søknadsskjemaet.  Alt materiale innsendes digitalt. 

Søkerne bes skrive og fortelle så levende som mulig om seg selv, sine interesser, motivasjon og verdier i en egen selvbiografi. Det er mennesket, den enkelte utøvers potensial og skaperglede og ikke alene deres presentasjoner som står i fokus. Juryen gjør en  helhetlig vurdering av hver søker, der selvbiografien er en sentral del. Bidragene blir mao ikke veid og målt helt på samme måte som på en eksamen eller i mange konkurranser. Nivået er uansett høyt.

Søknadsfristen er normalt 1. mai, men kan variere noe fra år til år. 

Utdeling av priser foretas vanligvis  i begynnelsen av september.

Henvendelser kan rettes til post@anunminnefond.no

Søknadsskjema:

FOR SØKNADSSKJEMA I WORD GÅ TIL ADRESSEFELTET OG LAST NED FRA http://anunminnefond.no/Soknadsskjema.docx