Utlysning og hvordan å søke

Ånun Lund Rej Stiftelse/Minnefond har som formål å inspirere barn og unge til kreativitet, entusiasme og nysgjerrighet innenfor klassisk musikk (både utøvelse og komponering) samt tegning/maling, kreativ skriving og mellomfolkelig forståelse. Øvre aldersgrense for å søke er 15 år.

Det er ikke prestasjonene alene som vurderes, men også barnets potensial og skaperglede. Søkerne bes skrive og fortelle om seg selv, sine interesser og verdier. Det er mennesket og og ikke utøverne og deres presentasjoner alene som står i fokus. Det legges vekt på en helhetlig vurdering av hver søker, der selvbiografien er en sentral del. Bidragene blir derfor ikke veid og målt på samme måte som på en eksamen eller i mange konkurranser. Nivået er uansett høyt.

Siden 1992 er det blitt en rekke verdige mottakere som i dag utgjør en stor “Ånun-familie”. Personlige bånd opprettholdes på mange måter, ikke minst på prisutdelingskonsertene, hvor gjesteopptredener fra tidligere mottakere inngår.

Mange av mottakerne er i dag i fremste rekke av unge norske musikere og flere har inntatt den internasjonale arena som solister med kjente orkestre. Andre har ledende roller i norsk kulturliv og tatt nyskapende initiativ til gode for barn og unge. De begeistrer med sine opptredener og fremføringer på festivaler og konserter landet rundt. Felles for alle er at støtten fra Minnefondet har vært en spesiell oppmuntring i tidlig alder!

Henvendelser kan rettes til post@anunminnefond.no

 

Aldersgrense for å søke: øvre aldersgrense innen musikk er t.o.m 15 år innen  øvrige områder 12 år før søknadsfristens utløp.

Utdeling av stipend foretas normalt  i begynnelsen av september, men dette kan variere.

Søknadsfrist 20. april 

Last ned søknadsskjema som Word  fil