Hvordan å søke?

Minnefonds formål er å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, stimulere til nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig forståelse. Det er mennesket og og ikke utøverne og deres presentasjoner alene som står i fokus. Det legges vekt på en helhetlig vurdering av hver søker, der selvbiografien er en sentral del.

Aldersgrense for å søke: øvre aldersgrense innen musikk er t.o.m 15 år innen  øvrige områder 12 år før søknadsfristens utløp.

Utdeling av stipend foretas hvert år i begynnelsen av september.

Årlig søknadsfrist 1 mai

Last ned søknadsskjema som Word  fil