Boken om Ånun

Bok skrevet av Anup Rej og oversatt av Åse Marie Ness (publisert av Grønndahl og Dryer, Oslo, 1992)

Les 3D virtuell bok ved å klikke på bilde

Hvis du er interessert i å få tak i boken, skriv til

Ragne Birte Lund, rblund@c2i.net