Utlysing 2021

Tiden er inne for å kunngjøre muligheten for å søke kulturstipend for barn og unge i år. Søknadsfrist er fremskyndet til 20. april og ambisjonen er å kunngjøre hvem den(de) utvalgte blir innen skoleåret tar slutt.  

Formålet er som kjent å inspirere barn og unge til kreativitet, entusiasme og nysgjerrighet innenfor klassisk musikk (både utøvelse og komponering) samt tegning/maling, kreativ skriving og mellomfolkelig forståelse. Øvre aldersgrense for å søke er 15 år.

Barn og unge som er bosatt i Norge kan søke.

Nytt søknadsskjema er tilgjengelig på denne websiden .

Det er det eksepsjonelt skapende, barnets potensial og de menneskelige sider som særlig teller. Bidragene blir derfor ikke veid og målt på samme måte som på en eksamen eller i mange konkurranser. Nivået er høyt. Søkerne bes fortelle om seg selv, motivasjon, interesser og verdier.

Siden 1992 er det blitt en rekke verdige mottakere som i dag utgjør en fenomenal og personlig “Ånun-familie”. Prismottakere følges også på veien videre.

Det minnes om at mange av mottakerne i dag er i fremste rekke av unge norske musikere og flere har inntatt den internasjonale arena som solister med kjente orkestre. Andre har ledende roller i norsk kulturliv og tatt nyskapende initiativ til gode for barn og unge og gir mesterklasser til unge talenter. De begeistrer med sine opptredener og fremføringer på festivaler og konserter landet rundt. Felles for alle er at støtten fra Minnefondet har vært en spesiell oppmuntring i tidlig alder!

Eventuelle spørsmål kan rettes til post@anunminnefond.no