Stipend i klassisk musikk, kunst, kreativ skriving og kulturforståelse

Stiftelsen deler ut stipend for å inspirere barn og unge til kreativ aktivitet, nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og mellomfolkelig forståelse. Målgruppen er barn og unge som legger for dagen kreativitet og entusiasme innen klassisk musikk, komposisjon, tegning/maling, skriving eller prosjekter om andre kulturer. Øvre aldersgrense på søkertidspunkt er 15 år i musikk og 12 år på øvrige felter. Midlene kan brukes på måter som bidrar til å videreutvikle den enkeltes særskilte interesser og anlegg. Stipendutdeling skjer i september på Barratt Due Musikkinstitutt, Oslo.

Søknadsfrist: 1. mai

 Stiftelsen ble opprettet av foreldrene i 1991, til minne om sønnen Ånun som bare ti år gammel omkom i en taubaneulykke i de sveitsiske Alper i 1990. Ånun viste i løpet av sitt korte liv en glødende interesse for en rekke kunstneriske og vitenskapelige områder, og stiftelsen ønsker med opprettelsen av fondet å stimulere andre barn og unge i deres utvikling innen ulike kunstarter og kreativ virksomhet. Det er i tråd med Ånuns interesser og idealer at det hvert år deles ut stipend til barn og unge. Siden minnefondet ble opprettet er det utdelt over 1 million NOK.

Comments are closed.