Stipend i klassisk musikk, kunst, kreativ skriving og kulturforståelse

 

Stort kulturstipend for barn og unge. Søknadsfrist 1. mai.

Ånun Lund Rej Stiftelse har som formål å inspirere barn og unge i en viktig fase til kreativitet, entusiasme, nysgjerrighet og talentutvikling innenfor klassisk musikkutøvelse og komponering, tegning/maling, kreativ skriving og mellomfolkelig forståelse.  Øvre aldersgrense for å søke er 15 år.  Søknadsskjema kan lastes ned fra denne websiden.

Siden oppstarten i 1992 har det blitt en rekke verdige prismottakere som i dag utgjør en stor «Ånun familie». Det er potensialet til barnet og den unge som står i fokus og ikke prestasjonene alene som vektlegges.


« Å få Ånun-prisen har hjulpet meg videre og gitt meg inspirasjon til å øve og spille enda mer, men jeg har ikke minst blitt en del av en stor musikerfamilie”, sier Birgitta Elisa Oftestad. Hun fikk prisen i 2014 for sitt vakre cello spill og legger til; «alle er sammen  om musikken, og det er fint å vite at det er mange der ute som har den samme lidenskapen som meg.» I år er Birgitta blant finalistene å høre i årets Virtuos i regi av NRK. Det er også Nikita Khnykin på klaver som  også var prismottaker i 2014!

Tildelingene har de siste årene for det meste vært på ca 20 -25 000 kroner, noe avhengig av søkernes områder. Nivået på søkerne er høyt. Flere av mottakerne er i dag i fremste rekke av unge norske talenter som også har inntatt den internasjonale arena. Noen fyller også ledende stillinger i norsk musikkliv og er med i Stiftelsens arbeid. Felles for dem alle er at støtten fra Minnefondet har vært en spesiell oppmuntring i tidlig alder.