VELKOMMEN TIL ÅNUN LUND REJ MINNEFOND

Livets tre 1988
Fra Ånuns begynnende komponering
Sangteksten
Jeg tror på livet
Himmel og hav

Formålet er;

  • å ta på alvor barn og unges eksepsjonelle skaperglede og potensial for kunstnerisk utvikling innen klassisk musikk, kreativ skriving og visuelle uttrykk
  • å inspirere deres indre drivkraft for å utvikle musikalitet, til å improvisere og til å våge å gå nye veier
  • å anerkjenne selve åndsverket, det nysgjerrige og det søkende i barn og unges egenart og i deres kunstneriske og skapende uttrykk samt deres formidlerglede
  • å fange opp motivasjonen og det skapende ikke målbare som er annerledes enn i mange konkurranser
  • å bidra til at barn og unge som streber hardt for å bli dyktige utøvere kan se på hverandre som inspiratorer framfor å være konkurrenter
  • å minnes Ånuns kreativitet og hans engasjement for mellomfolkelig forståelse og respekt for menneskeverd

Stiftelsen og Minnefondet ble opprettet av Ånun sin familie i 1991 året etter at han 10 ½ år gammel omkom i den tragiske gondolulykken i De sveitsiske alper. Formålet og tildelingene bygger på Ånuns skapende evner og interesser som illustrert her. Tretti år etter har mer enn 60 barn og unge blitt en del av «Ånun familien» med kreative og dedikerte barn og unge.  Stipendiet eller «Ånuns Minnepris» har ofte vært den første anerkjennelsen barna har fått i en tidlig formende fase. Midlene kan sies å ha vært såkorn for den enkeltes videre utvikling. De aller fleste tildelingene har vært innen klassisk musikk til instrumentalister, men også til komponering, dikt, fortellinger og historier samt bilder og visuelle arbeider. I dag har flere sentrale roller i norsk musikk- og kulturliv og flere har inntatt den internasjonale musikkarena, og er også drivkrefter for at barn og unge innen klassisk musikk får spesielle utviklingsmuligheter.

For mer informasjon gå til menyen; om Minnefondet, om Ånun, hvordan å søke og ta kontakt, om prismottakerne og bildegalleriet fra prisutdelingene. Høydepunktet er naturligvis det årlige prisutdelingsarrangementet!

Ånuns minne etter tur i Alpene i Sveits
Sol oppgang 1988
Sangen For vår fremtid